voor beter muziekonderwijs

Verdiepend

Het muziekonderwijs is verdeeld in de vijf kerndomeinen zingen, spelen, bewegen, luisteren en vastleggen. Voor elk domein hebben wij een verdiepende training waarmee het team aan de slag gaat.

De verdiepende trainingen zijn praktische trainingen waarin de kennis en vaardigheden van het team vergroot worden:

 • Zingen; een lied aanleren, zangtechniek en werken aan de kwaliteit van een lied.
 • Spelen; klassenmanagement en het zelf bedenken van ritmische oefeningen met de klas met instrumenten.
 • Bewegen; op welke manier kun je dit inzetten tijdens de muziekles?
 • Luisteren; waar kun je allemaal op focussen als je muziek luistert en wat is improviseren en hoe doe je dat?
 • Vastleggen; verschillende manieren van muziek noteren.

We kunnen alle trainingen komen geven voor een complete verdieping of u maakt een keuze voor een onderwerp waar binnen het team de meeste behoefte aan is.

 

Spelen met de klas

Prijs: € 250
Stel je hebt nog 10 minuten voordat de pauze begint, een krat vol instrumenten en je wilt iets leuks met je leerlingen doen. Dit kan heel goed door met de leerlingen een leuk muziekstuk te maken met instrumentjes. Aan het eind van deze les kunnen jullie dat allemaal! In de lessen van Eigen-wijs Digitaal wordt er ook vaak een beroep gedaan op je creativiteit op het gebied van ritme, dus je kunt de vaardigheden in deze les ook daarvoor goed gebruiken. Het domein spelen is uitgewerkt in 2 onderdelen;
 • Klassenmanagement tijdens een les met instrumenten.
 • Werken met ritmes en instrumenten.

Luisteren naar muziek

Prijs: € 250
Iedereen luistert naar muziek, maar vaak is dit op een onbewuste manier. Waar je nog meer naar kunt luisteren en hoe je je leerlingen hiertoe activeert leer je tijdens de verdiepingstraining Luisteren. Het domein luisteren is uitgewerkt in 2 onderdelen;
 • Luisteren naar muziek.
 • Luisteractiviteiten en luistervragen

Muzieknotatie

Prijs: € 250
Muziek is een taal die je op veel verschillende manieren kunt vastleggen. In muziekmethodes worden de traditionele notatie, maar ook andere soorten notaties gebruikt. Hoe dit werkt en hoe je het kunt inzetten in de les leer je in de verdiepende training Vastleggen. Het domein Vastleggen is uitgewerkt in 2 onderdelen;
 • Traditionele muzieknotatie
 • Grafische notatie

Bewegen

Prijs: € 250
Niet iedereen denkt aan bewegen als onderdeel van de muziekles, maar het heeft een hele versterkende functie voor het aanleren van de andere vaardigheden. Waarom en hoe? Dat leer je tijdens de verdiepingstraining Bewegen. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod;
 • De functie van Bewegen volgens het KVB model
 • Het herkennen van de functie
 • Praktische voorbeelden

Zingen met klas

Prijs: € 325
Iedereen zingt wel eens met zijn of haar leerlingen, maar een lied aanleren of het verbeteren van de zang is niet altijd makkelijk. We gaan hier verder op in tijdens de verdiepingstraining zingen. Het domein zingen is uitgewerkt in 3 onderdelen;
 • Werken aan de kwaliteit van een lied.
 • Je krijgt praktische tips gericht op zuiverheid, maathouden, articulatie en expressie
 • Het aanleren van een lied.
Je leert in welke fases je een lied aan kunt leren en op welke manieren je deze kunt inzetten. Zangtechniek (voor de docenten).We gaan in op opwarming, lichaamshouding, en verschillende ontspanningstechnieken Tijdens de workshop Zingen met de klas is er tijd voor twee onderdelen. Aan het begin van de les inventariseren we waar er behoefte aan is . Het is ook mogelijk slechts aandacht te geven aan 1 onderdeel als dit wenselijk is.