voor beter muziekonderwijs

Instrumenten

Prijs: € 250

In de methode Eigenwijs Digitaal wordt gebruik gemaakt van het schoolinstrumentarium, veel docenten vinden het echter lastig om dit in te zetten tijdens de les. Tijdens de instrumentale training nemen we daarom alle basisvaardigheden door om weer met de instrumenten aan de slag te gaan.

De instrumentale training is uitwerkt in twee onderdelen:

  1. Hoe heten de schoolinstrumenten en hoe gebruik je ze?
  2. Hoe zet je de instrumenten in tijdens de lessen van Eigenwijs Digitaal?