voor beter muziekonderwijs

Individueel

Prijs: € 90,75

Met onze individuele trainingen krijgen leerkrachten persoonlijke begeleiding (coaching-on-the-job) bij het geven van muziekles.

De training wordt bij u op school gegeven onder schooltijd aan 1 leerkracht. Hij of zij geeft gedurende 30-45 minuten een muziekles, waarna er samen met onze trainer gedurende 15 minuten wordt nabesproken.

Het is wenselijk om meerdere individuele trainingen per leerkracht in te plannen, zodat er een leerproces ontstaat.

Er is ook een mogelijkheid om als leerkracht een les bij te wonen van een professionele trainer.