voor beter muziekonderwijs

Info Impuls

Impuls muziekonderwijs

De Impuls Muziekonderwijs is een 3-jarige subsidieregeling van het Fonds voor de Cultuurparticipatie, bedoeld voor scholen die muziekonderwijs stevig willen verankeren in hun lesprogramma. Met de regeling kan de school (weer) structuur aan te brengen in het muziekonderwijs.  

Om de subsidie aan te vragen stelt de school, samen met de partners waarmee ze het plan gaat uitvoeren een projectplan op. Dat plan is ingericht op een aantal hoofdlijnen die door het Fonds zijn uitgezet: 

  • Goed muziekonderwijs verdient het om net als bijvoorbeeld rekenen en taal te worden gegeven in doorlopende leerlijnen. De leerlijnen voor het muziekonderwijs zijn vastgelegd in het SLO. De beste manier om die leerlijnen aan te brengen is te werken met een muziekmethode die regelmaat en structuur aan de muziekles geeft.
  • Niet alle scholen hebben een muziekdocent. Daarom is het belangrijk dat leraren zelf weten hoe ze een muziekles moeten geven. Ook als ze niet zo muzikaal zijn. De regeling maakt geld vrij voor nascholing van de leerkracht, ook wel deskundigheidsbevordering genoemd.
  • Om te zorgen dat muziek gaat leven op en rondom de school is er in de regeling ruime aandacht voor lokale verankering. Is er een fanfare, poppodium, rap-collectief of muziektheater in de buurt? Zoek dan de samenwerking op om te zorgen dat kinderen in de praktijk zien hoe leuk muziek maken is.

Wat is belangrijk?

De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van een goede muziekmethode en een serie trainingen, lessen en activiteiten, verspreid over 3 jaar. 

De subsidie wordt uitgevoerd met één of meerdere culturele samenwerkingspartners. Dat kan Eigenwijs zijn, in combinatie met bijvoorbeeld de plaatselijke muziekvereniging. 

De subsidieregeling is bedoeld voor een periode van 3 jaar. De eerstvolgende aanvraagtermijn is van 1 oktober 2016 tot 1 april 2017. Als de aanvraag wordt gehonoreerd krijgt het school de subsidie gestort en starten de activiteiten in het nieuwe schooljaar 2017-2018.

De subsidie wordt aangevraagd per schoollocatie. Afhankelijk van het aantal leerlingen kan de school een bedrag aanvragen van € 10.000,-, € 15.000,- of € 20.000,- 

De regeling is een matchingsregeling. Dit houdt in dat de school eenzelfde bedrag zelf investeert. Let op: 60% van het deel dat de school zelf bijlegt mag bestaan uit gekapitaliseerde uren van het eigen personeel.

Enthousiast geworden?

Eigenwijs is de ideale partner om een subsidie mee aan te vragen. 

  • Met de methode Eigenwijs Digitaal brengt u structuur aan in het muzieklesprogramma
  • Met onze Eigenwijs Trainingen leren we het team hoe ze goed muziekles kan geven
  • Onze fondsenwerver schrijft de subsidieaanvraag – de school levert alleen de informatie
  • Één van onze trainers begeleidt de school tijdens het 3-jarige traject