voor beter muziekonderwijs

Cultuur met Kwaliteit

De CMK-regeling -voluit Cultuureducatie met Kwaliteit– is net als de Impuls Muziekonderwijs een subsidieregeling van het Fonds voor de Cultuurparticipatie. De regeling biedt scholen de kans om allerlei projecten op het gebied van cultuureducatie op te zetten. In tegenstelling tot de Impuls wordt de subsidieregeling niet direct aangevraagd bij het Fonds, maar bij een zogeheten penvoerder. De penvoerder is een cultuurinstantie in de regio van de school die de gelden verdeeld.

Eigenwijs heeft contacten met een groot aantal penvoerders in Nederland. Samen met hen heeft ze een CMK-pakket opgesteld. Dit pakket is bedoeld om met het team te werken aan muzikale deskundigheidsbevordering. Het pakket bestaat uit een 1-jarig abonnement op de methode Eigenwijs Digitaal en een aantal trainingen voor het team.

Heeft u vragen over ons aanbod, neem dan contact met ons op.